NT Servis, s. r. o. | Služby

Služby

Společnost NT Servis poskytuje komplexní služby v oblasti infrastruktury IT zejména pro oblast malých (do 50 pracovních stanic) a středně velkých (do 300 pracovních stanic) společností.

Oblasti, ve kterých nabízí firma NT Servis komplexní řešení, lze rozdělit na následující:

  • analýza a následný návrh systémového řešení pro danou společnost
  • vypracování kompletní projektové dokumentace daného řešení
  • dodávka infrastruktury LAN-WAN na klíč (včetně kabelových rozvodů a ve spolupráci s partnery v oblasti WAN včetně datové konektivity WAN)
  • kompletní zajištění infrastruktury pro připojení Internetu včetně zajištění firewallu a poštovních služeb
  • dodávka a následný servis HW severů (na platformě značkových i neznačkových řešení) a datových úložišť
  • dodávka a následný servis HW další infrastruktury IT (pracovní stanice, tiskárny, datové knihovny, ....
  • v oblasti SW pak dodávka a následný servis serverových OS na platformě WINDOWS
  • dále v oblasti SW - dodávka a servis OS pro pracovní stanice na bázi celé rodiny WINDOWS a běžný kancelářský SW (Microsoft Office, AutoCad, .....
  • v oblasti komunikací dodávky a servis aplikací Microsoft Exchange
  • v návaznosti na dodávku výše uvedených řešení pak firma NT Servis nabízí služby správy, údržby a Hot Line pro daná řešení

XHTML 1.0 | CSS | NT Servis © 2005 | aktualizováno: 2005-09-14