NT Servis, s. r. o. | Komplexní řešení

Komplexní řešení

Společnost NT Servis, s.r.omá několikaleté zkušenosti s návrhem a realizací řešení typu otevřený modulární systém OMS. Tato řešení se jeví jako velmi výhodná zejména pro společnosti od cca 30 pracovních stanic a alespoň se dvěma servery.

Filozofie a technická realizace řešení otevřeného modulárního systému (OMS) splňuje a naplňuje zejména následující cíle:

 • poskytuje vysokou dostupnost (High Availability) dat a aplikací
 • zajišťuje jejich bezpečnost
 • optimalizuje poměr cena - výkon.

Při bližším rozboru je možné dojít k následujícím závěrům: funkční a dobře navržený OMS

 • zabezpečí celý systém IT z hlediska dostupnosti dat (High Availability) na dobu chodu 24 hodin x 7 dní provozu
 • zabezpečí datové prostory a výpočetní techniku (výpočetní výkon) po stránce kapacity
 • zabezpečí okamžitou dostupnost dat z libovolného místa uvnitř struktury společnosti
 • zabezpečí aplikace a informace s ohledem na možnou ztrátu dat - minimalizuje nebezpečí ztráty resp. poškození dat jak z důvodu chyby HW tak případně chyby lidského faktoru
 • umožní koexistenci různých operačních systémů v datových prostorech společnosti - sníží tím procento "roztroušenosti" dat na jednotlivých místech (serverech) se všemi z toho plynoucími kladnými důsledky (snížená chybovost, duplicita, zálohování,...)
 • umožní nasazení technologií clusteringu na všech úrovních (zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a výkonu aplikací)
 • umožní efektivní využití mechanismů na zálohování a archivování dat (remote mirroring, ....) - minimalizuje možnosti jejich ztráty resp. poškození a optimalizuje průběh V/V operací
 • zajistí dostatečný potenciál pro další rozvoj systému bez případných dalších skrytých nákladů

Je nutné podotknout, že tyto principy jsou obecně platné a je možné je aplikovat na libovolnou platformu HW i SW.

Společnost NT Servis se dále specializuje na dodávky infrastruktury IT do společných administrativních budov a zajištění souvisejících služeb. Problematiku této infrastruktury lze dále rozdělit:

 • problematika strukturované kabeláže - LAN
 • problematika INTERNETu
 • problematika souvisejících zařízení
 • problematika dalších možnosti využití strukturované kabeláže

Společnost NT Servis má vypracovánu v praxi ověřenou metodiku řešení všech bodů této infrastruktury a je schopna plně zajistit její realizaci.

Další ekonomické a technické informace o řešení OMS Vám ochotně předá naše technicko-obchodní oddělení, e-mail: ntservis[@]ntservis[.]cz.

XHTML 1.0 | CSS | NT Servis © 2005 | aktualizováno: 2005-09-08