NT Servis, s. r. o. | Servisní smlouvy

Servisní smlouvy

V rámci nadstandardního vztahu společnosti NT Servis se zákazníky, nabízí společnost NT Servis uzavření servisní smlouvy. Daná servisní smlouva vždy vychází z konkrétních potřeb zákazníka. Obecnou výhodou servisní smlouvy pro zákazníka je možnost výběru garance služeb, např.:

Pravidelný servis
dle konkrétní dohody se zákazníkem. Tento servis pokrývá veškeré běžné potřeby zákazníka z hlediska servisovaného HW a SW. Dále tento servis může zahrnovat dle přání zákazníka služby související s rozvojem zákazníka a podporou jeho obchodní činnosti.
Definovanou reakční dobu
opět dle konkrétní dohody se zákazníkem, nastavenou pro jednotlivý typ servisovaného zařízení dle jeho důležitostí pro zákazníka a nutné doby dostupnosti (např. do 4. hodin, 7x24 hodin apod..)
Business kontinuity
vypracování podrobného plánu pro řešení nastalých krizí ve společnosti (od výpadku el. proudu, přes neopravitelné poruchy HW až po živelné pohromy). Vypracování systému práce se zálohami dat a systémů, způsob oživení systému s minimální časovou náročností, držení HW záloh apod.
Výhoda stálých cen
po dohodnuté období dodržení stálých cen pro poskytované služby. Možnost naplánovat náklady na servis a rozvoj společnosti dle požadavku klienta tak aby co nejlépe vyhovovaly.
Informační servis
pravidelné informování klienta o vývoji v oblasti HW a SW v oblasti jeho potřeb. Informace o nových řešeních které je možno nasadit na jeho požadavky.Informace o výhodných akcích a příležitostech pro pořízení dalšího potřebného vybavení.
Slevy na nákup
nabídka slev pro nákup HW a SW pro stálé klienty.
Konsultační servis (hotline)
online řešení problémů zákazníka s HW a SW všude kde potřebuje.
A mnoho dalších služeb, dle konkrétní potřeby zákazníka.

Servis HW dodávaného firmou NT Servis

K veškerému HW dodávaném firmou NT Servis je poskytována záruční lhůta a potřebný servis HW. Typ a způsob tohoto servisu se řídí tím, zda k danému HW je současně dodávána některá nadstandardní služba.

Pro prodej jednotlivých PC je poskytována standardně záruka 2let na celé PC. Po dobu této záruky má zákazník nárok minimálně na bezplatný hardwarový servis tohoto zařízení v provozovně firmy. NT Servis s reinstalací operačního systému (v případě že je zákazník jeho legálním vlastníkem).

  • Pro prodej větších celků (soubory PC či serverů) nabízí firma NT Servis standardně podporu stejnou jako pro jednotlivé PC. Navíc nabízí servis u zákazníka v místě instalace s garantovanou dobou odezvy, kterou lze nastavit dle potřeb zákazníka.
  • Pro dodávky celkových řešení a samostatných špičkových (highend) zařízení nabízí firma NT Servis navíc možnost zapůjčení adekvátního náhradního zařízení, po dobu nezbytné opravy.

Všechny typy servisů je možno kombinovat dle potřeby zákazníka tak, aby co nejlépe splňoval nároky kladené zákazníkem .

XHTML 1.0 | CSS | NT Servis © 2005 | aktualizováno: 2005-04-24